Det skal du vide om søvnapnø

Hvis der er vejrtrækningspauser i eller over 10 sekunders varighed under søvn efterfulgt af snorken, har du formentlig søvnapnø. APNØ betyder vejrtrækningspause.

Vejrtrækningspauserne kan være af forskellig længde fra 10 sekunder helt op til 60 og i sværere grad helt op til 90 sekunder. De længste apnøperioder forekommer under REM-søvnen, det vil sige drømmesøvnen. Personer, der har søvnapnø, har en dårlig søvnkvalitet, idet målinger viser, at de hyppigt springer den dybe søvn over. De har ultrakorte opvågninger i tilslutning til apnøerne, og samtidig kommer en højlydt snorken.

Personen registrerer ikke selv de mange opvågninger. Flere vågner dog op på grund af behov for toiletbesøg 3 – 4 gange hver nat.

Årsagen til apnøerne skyldes tillukning af svælget, hvilket forårsager, at der ingen luft kommer ned i lungerne. Man kalder også lidelsen for obstruktiv søvnapnø.

Når man sover, slapper musklerne i kroppen af. Det gælder også i de øvre luftveje (næsen, munden og svælget), hvorved luftvejene kan blive forsnævrede. Dette får mange til at begynde at snorke. Sommetider bliver det også svært at trække vejret. Totalt tillukket luftvej medfører en apnø. Under vejrtrækningspausen falder blodets iltindhold. Hjernen reagerer med at vække personen, så vejrtrækningen starter igen. Denne

reaktion sker helt automatisk. Personen kan normalt ikke huske de gentagne opvågninger, når han eller hun vågner om morgenen.

Ud over at søvnen forstyrres, er kampen for at få vejrtrækningen i gang efter hver apnø meget trættende for kroppen. Det nedsatte iltindhold i blodet medfører, at hjertet skal arbejde hårdere, og såvel blodtrykket som mængden af stresshormoner øges. Uden behandling vil de skadelige virkninger øges. Flere studier viser, at ubehandlet søvnapnø er en risikofaktor for en lang række alvorlige medicinske lidelser, blandt andet forhøjet blodtryk, hjerte- og karsygdomme, slagtilfælde, diabetes og depression. Personer, der ikke sover godt, har også sværere ved at tåle stress og løber en højere risiko for arbejdsulykker. Af samme grund er søvnapnø en stor risikofaktor, f.eks. når det drejer sig om bilulykker, især langvarig ensformig kørsel.

Det antages, at ca. 4 % af alle danske mænd og 2 % af alle kvinder i alderen 30-79 har sygdommen. Obstruktiv søvnapnø kan i dag behandles med meget gode resultater.

 • Dagtrætheden forsvinder
 • Snorkelyden forsvinder
 • Belastning af hjerte og kredsløb nedsættes
 • Fald af blodtryk ved forhøjet blodtryk
 • Større mulighed for vægtreduktion under behandling, end før behandling
 • Behandlingen er oftest livslang
 • Vægtreduktion, hvis du er overvægtig
 • Undgå alkohol, da det forværrer din snorken og længden af dine vejrtrækningspauser
 • Hold op med at ryge, da det giver dårligere luftpassage gennem næsen
 • Bliv undersøgt af en Øre-, Næse-, Halslæge, hvis du har skæv næseskillevæg, eller hvis luftpassagen gennem næsen er et problem for dig
 • Væn dig til at sove på siden

Diagnosen stilles ved en kardiorespiratorisk måling – CRM-måling. Den kan være foretaget hos din egen ørelæge, Lungeklinikken eller her på Budolfi Søvncenter.

Det foregår ved at du en nat sover hjemme i din egen søvn med et udstyr, som måler din snorken, din brystkasses og maves bevægelighed, dine pauser i vejrtrækningen, evt. snorken, puls og iltmætning. På denne måned får man et udtryk for graden af søvnapnø.

Man plejer normalt at anbefale behandling for søvnapnø ved apnø-index på 10 og derover. Dvs at CRM-udstyret har konstateret 10 pauser eller mere i timen i forbindelse med din nattesøvn. Hvis du i Budolfi Søvncenters regi får foretaget CRM-måling har vi aftale med Regionen om, at vi kan fortsætte direkte med behandlingen, så du ikke igen får ventetid. I den forbindelse henvises venligst til information om søvnapnø og kørselsforbud, som udleveres særskilt.

Behandling af søvnapnø med CPAP​

CPAP er en forkortelse af Continuous Possitive Airway Pressure (kontinuerlig overtryksbehandling). Behandlingen indebærer, at man sover med en maske eller næsepude, der er tilkoblet en slange og en kompressor (CPAP apparat), som skaber et lille overtryk, der holder de øvre luftveje åbne. CPAP apparatet giver ved hver indånding det lufttryk, som er nødvendigt for at holde dine luftveje åbne. Lufttrykket reguleres natten igennem efter dit behov. Behandlingen er meget effektiv. Der sker ofte en hurtig forbedring af både søvn – og livskvalitet. CPAP behandling kræver en korrekt tilpasning af maske og lufttryk. Apparatet stilles på natbord eller hylde. Luftindtaget må ikke være tæt på radiator eller køleapparat. Slangen placeres, så du frit kan vende dig i sengen. Slangen må ikke trække i masken. Apparatet kan stilles, så slangen kommer ind fra siden eller fra hovedgærdet. Søvnklinikkens personale instruerer dig i at bruge og vedligeholde CPAP apparatet. Efterfølgende kontrol af behandlingen foregår ligeledes i Søvnklinikken. Du skal komme til kontrol 1-2 måneder efter opstart af behandlingen. Herefter tilbydes du en årlig opfølgning, hvor vi sammen gennemgår den data, som apparatet har lagret, vurderer valg af maske og taler om din hverdag med brug af CPAP. 

Husk CPAP apparat og maske ved hvert besøg i Søvnklinikken.


Besvær med at falde i søvn med udstyret Det kan godt tage måneder at vænne sig til at sove med CPAP udstyret. Giv ikke op, selvom det er besværligt den første tid. Mange fortæller, at det både kræver tålmodighed og vedholdenhed at komme godt i gang.
Nogle kan føle det som et problem at trække vejret i systemet, når der er tryk på. Prøv eventuelt at tage udstyret på i 10-15 minutter om dagen, når du er vågen, for derved at vænne dig til det.

Det kan være besværligt eller umuligt at anvende udstyret, hvis man under en forkølelse eller på grund af allergi er stoppet i næsen. I en sådan situation bør du anvende næsespray eller næsedråber med binyrebarkhormon, der forbedrer luftpassagen i næsen. Næsespray eller næsedråber fås i håndkøb på apoteket. Din egen læge kan skrive en recept.

Filteret trænger til at blive vasket eller måske skiftet.​

Nogle oplever, at næsen begynder at løbe om dagen, samtidig med at de starter på CPAP behandling. Det er ikke allergi men skyldes, at næsens slimhinder udtørrer om natten. Behandlingen kan være en fugter. Kontakt Budolfi Søvncenter.

Hvis du bliver tør i næsen af behandlingen, kan du smøre dig med vaseline eller olie. En egnet olie fås i
håndkøb på apoteket.

Nogle få personer kan udvikle tryksår på næseryggen, specielt i starten af behandlingen. Det kan være, at velcrobåndet er strammet for meget. Eller det kan være en slags allergi overfor plastmaterialet. Sæt ikke plaster på såret om dagen, idet det kan forhindre huden i at tørre.
Hudproblemet plejer at forsvinde af sig selv i løbet af en uges tid. Nogle gange kan det være svært at bruge maskinen, før sårene er helet.
Hvis hudproblemerne varer ved, eller hvis der kommer udslæt i ansigtet svarende til masken, kan det være udtryk for overfølsomhed overfor plastmaterialet, som masken er lavet af. Kontakt da Budolfi Søvncenter for at få en maske lavet af andet materiale.

Besvær med at falde i søvn med udstyret Det kan godt tage måneder at vænne sig til at sove med CPAP udstyret. Giv ikke op, selvom det er besværligt den første tid. Mange fortæller, at det både kræver tålmodighed og vedholdenhed at komme godt i gang.
Nogle kan føle det som et problem at trække vejret i systemet, når der er tryk på. Prøv eventuelt at tage udstyret på i 10-15 minutter om dagen, når du er vågen, for derved at vænne dig til det.

Maskinens lyd ændres, hvis der er en utæthed. Utæthed omkring masken kan medføre luftsiven til øjnene. Øjnene kan blive røde og irriterede om morgenen af dette. Specielt i starten af behandlingen kan man være tilbøjelig til at stramme maskens velcrobånd for meget. Det kan medføre et helt aftryk af masken i ansigtet om morgenen. Det er ikke nødvendigt, at stramme masken hårdt til. Den skal kun strammes, så den lige nøjagtig slutter tæt. Svinder rødmen ikke efter 20 min., kan du prøve at løsne velcrobåndet.

Der er et sted på masken, hvor luften pustes ud igen. Lyden fra dette sted er ofte næsten kraftigere end selve maskinens støj. Dette sted må ikke lukkes til (på grund af risiko for genånding). I sjældne tilfælde kan slangen blive utæt. Den kan repareres her og nu med et stykke plaster på hullet, men en utæt slange skal udskiftes.

Dagligt: Masken tørres af, hvor der er hudkontakt.

1 gang ugentligt: Filter (bag på CPAP maskinen) + slange + maske + velcrobånd vaskes i lunkent vand tilsat opvaskemiddel uden parfume. Lad det ligge i 20 minutter og skyl derefter grundigt, hvorefter det hænges til tørre. Luftfilteret skal være helt tørt før det sættes i maskinen.

Velcrobåndet kan vaskes ved 40 grader i vaskemaskinen. Velcroen lukkes og velcrobåndet kommes i vaskepose.

Filteret skiftes ca. hver 6. måned.

Når man har ubehandlet søvnapnø kan indtagelse af visse medikamenter medføre, at apnøerne forlænges. Dette gælder: sovemedicin, angstdæmpende og beroligende medicin, alle former for morfica (Ketogan, Ketodur, Pethidin, Nobligan, Morfin, Contalgin). Generelt må denne type lægemidler derfor frarådes, medmindre det ordineres af en læge, og såfremt lægen er informeret om, at du har søvnapnø.

Når man sover med CPAP udstyr (og derfor ikke har apnøer), er der sædvanligvis ingen større problemer med disse lægemidler.

Medicin mod depression (Cipramil, Fontes) påvirker ikke søvnapnø. Der er heller ingen problemer med hjertemedicin og blodtryksmedicin.

Spørg din egen læge, hvis du er i tvivl med hensyn til den medicin, du får. 

Tag altid CPAP udstyret med ved indlæggelse, også ved en akut indlæggelse. Sov med det om natten på hospitalet præcis som derhjemme.

Før en narkose bliver man interviewet af en narkoselæge eller sygeplejerske. Husk her at nævne, at du har søvnapnø og er i CPAP behandling.

Udstyret kan tages med overalt. Hvis du skal passere en landegrænse eller medbringe udstyret i fly, kan du få et rejsebrev udleveret. Brevet forklarer på engelsk om udstyret (af hensyn til told og sikkerhedskontrol). Udstyret skal altid medbringes som håndbagage.

Strøm i udlandet: Se vejledningen til apparatet, når systemet skal med på rejse. Med en adaptor kan apparatet tilsluttes batteriet i bil, båd eller campingvogn. En adaptor er ekstraudstyr og købes direkte hos den danske forhandler. Du kan orientere dig på forhandlerens hjemmeside.

Din private indboforsikring dækker også CPAP udstyret. Hvis udstyret bliver stjålet, skal det anmeldes til politiet og forsikringsselskabet.

Kontakt Budolfi Søvncenter for at få det nøjagtige nummer på apparatet, som politi og forsikringsselskab kan være interesseret i. Vi udleverer  om muligt erstatningsudstyr, så du kan fortsætte din CPAP behandling.

Dit CPAP udstyr ejes af Regionen. Hos Budolfi Søvncenter kan du om muligt låne et udstyr, hvis dit eget skal til reparation. Det er ikke tilladt at skille udstyret ad eller åbne det, idet vores garanti så ikke længere gælder.

Al reparation af CPAP udstyret skal gå gennem Budolfi Søvncenter. I modsat fald kommer du selv til at betale regningen. Hvis du selv henvender dig til firmaerne og beder om ekstra udstyr (maske, filtre mv.), skal du selv betale.

Det er ikke tilladt at sælge, pantsætte eller udleje udstyret.

Hvis udstyret ikke anvendes, skal du kontakte Budolfi Søvncenter.

 • Er der hul på slangen, er masken knækket eller filteret blevet væk?
 • Ønsker du at aflevere noget udstyr retur til Søvnklinikken?
 • Ønsker du at ændre tidspunkt for dine aftaler i Søvnklinikken?

Husk at aftale tid, før du møder op i Søvnklinikken og medbring CPAP apparat og maske ved hvert besøg. Møder du op uden at have en aftale på forhånd, er vi optaget af dagens opgaver og planlagte ambulante besøg, og du er gået forgæves.

Orientering om masker med magneter fra Philips til behandling af søvnapnø og vejrtrækningssygdomme

Regionerne er af Phillips blevet gjort opmærksom på, at der kan være en risiko forbundet med brug af masker fra Philips til behandling af søvnapnø og andre vejrtrækningssygdomme, som indeholder magneter til fastgørelse af masken. 
Der er ikke tale om, at maskerne tages af markedet, men en øget opmærksomhed på brugen af maskerne hos særlige risikogrupper.
Philips har gjort opmærksom på, at masker med magneter til fastgørelse ikke bør anvendes hos patienter med indopererede medicinske implantater, der kan blive påvirket af magneter, som fx pacemakere, ICD-enheder og dræn i hjernen (fuld liste kan ses i link nedenfor). Der bliver derudover gjort opmærksom på, at der kan være en risiko hos pårørende eller plejepersonale, som har magnetfølsomme medicinske implantater og som kommer tæt på masken (mindre end 16 cm). 

Baggrund for denne orientering

Der er blevet afholdt møder på tværs af behandlingssteder i Danmark med relevante specialister. Philips har oplyst, at der er indberettet 14 klager på verdensplan, ud af 22 millioner solgte masker, i perioden 2014-2022. Ingen af de 14 klager er rapporteret i Danmark eller Norden.Philips anbefaler, at alle berørte patienter, pårørende og plejepersonale informeres om ændringen i produktinformationen.Behandlingsstederne har derfor besluttet at udsende denne orientering. Derudover vil patienter i særlige risikogrupper (patienter med pacemakere, ICD-enheder eller dræn i hjernen) blive kontaktet af deres behandlingsansvarlige afdeling med information, om hvad man kan gøre, hvis man er i risikogruppe og bruger en maske med magneter.På baggrund af de få rapporterede klager på verdensplan, er det behandlingsstedernes anbefaling, at man fortsætter den behandling, der er aftalt med den behandlingsansvarlige læge, indtil man har haft mulighed for at tale med den læge/afdeling, man er i behandling hos.Hvis du, mod forventning, ikke hørt fra din behandlingsansvarlige afdeling og har indopereret en pacemaker, ICD-enhed eller dræn i hjernen, skal du kontakte den læge/afdeling, du er i behandling hos.Hvis du har indopereret et medicinsk implantat, fx pacemaker, ICD-enhed eller dræn i hjernen, og har en pårørende, der bruger en maske med magneter, skal du sørge for, at du holder dig mindst 16 cm væk fra masken. Link til sikkerhedsmeddelelse fra Philips: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/senest-opdaterede-indhold/~/media/1A13CBC00A084D539BDCFD5101479ECF.ashx

For patienter i Region Nordjylland

Har du som patient tilknyttet et af Region Nordjyllands hospitaler en maske, som er omfattet af denne orientering, så vil du allerede være kontaktet omkring en løsning eller afklaring i forhold til din situation. Har du som patient yderligere spørgsmål til denne orientering, så bedes du kontakte den afdeling, som du er tilknyttet et forløb i.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.